Přejít k obsahu

Pracovníci NTC se podílejí na výuce odborných předmětů na katedrách Západočeské univerzity v Plzni:

Předmět
Garant
Povrchy a jejich úpravy (KMM/POU) Olga BLÁHOVÁ
Úvod do nanomateriálů (KMM/UN) Olga BLÁHOVÁ
Koroze a protikorozní ochrana (KMM/KPO) Olga BLÁHOVÁ
Mechanika tekutin 2 (KKE/MT2) Richard MATAS
Elektrické přístroje v silnoproudé elektrotechnice (KEE/EPRS) Jan SEDLÁČEK
Elektrické přístoje v elektroenergetice (KEE/EPRE) Jan SEDLÁČEK
Konzultace diplomové práce (KEE/KDP) Jan SEDLÁČEK
Stavba elektrických přístrojů a zařízení (KEE/SEPZ) Jan SEDLÁČEK
Měření ve fyzikálních technologiích (KFY/MFT) Milan HONNER
Laserové tech. obrábění a zprac. mat. (KTO/LTE) Milan HONNER
Úvod do modelování v mechanice (KME/UMM) Luděk HYNČÍK
Impaktní biomechanika (FAV/KME) - doktorandské studium Luděk HYNČÍK
Modelování matlabem (KME/MATL) Luděk HYNČÍK
Modelování tepelných procesů ve fyzikálních technologiích (KFY/MTP) Zdeněk VESELÝ
Mechanika tekutin (KKE/MT) Lukáš HURDA
Technika životního prostředí (KKE/TZP) Lukáš HURDA
Člověk a energie (KKE/CE) Martin NOVÁK
Termomechanika (KKE/TM) Martin NOVÁK
Modelování tepel. procesů ve fyz.tech. (KFY/MTP) Zdeněk VESELÝ
Laserové tech. obrábění a zprac. mat.(KTO/LTE) Šárka HOUDKOVÁ-ŠIMŮNKOVÁ
Laserové tech. obrábění a zprac. mat.(KTO/LTE) Jiří MARTAN
Fyzika pro chemiky 1 (KCH/FYZ1) Tomáš REMIŠ
Fyzika pro chemiky 2 (KCH/FYZ2) Tomáš REMIŠ
Chemie denního života (KCH/CHDŽ) Tomáš REMIŠ
Matematika pro fyziky 2 (KMT/MPF2) Tomáš REMIŠ
Mechanika 1 pro učitele (KMT/MCH1) Tomáš REMIŠ
Mechanika 2 pro učitele (KMT/MCH2) Tomáš REMIŠ
Základy fyziky pro PS (KMT/FPV) Tomáš REMIŠ
Chemicko-fyzikální vlastnosti látek ( KCH / CHVL) Tomáš KŘENEK
Chemie a společnost (1 KCH / CHAS1) Tomáš KŘENEK
Metodologický kurs 3 (KAR/MEK3D) Tomáš KŘENEK
Moderní analytické metody pro chemiky (KCH / MAM) Tomáš KŘENEK
Nauka o materiálu pro design (KMM/NMD) Tomáš KŘENEK
Perspektivní materiály (KMM/PEM) Tomáš KŘENEK
Úvod do materiálové chemie (KMM/UMCH) Tomáš KŘENEK
Úvod do studia materiálu (KMM/USM) Tomáš KŘENEK
Chemie a společnost (1 KCH / CHAS1) Tomáš KOVÁŘÍK
Metodologický kurs 3 (KCH/CHAS1) Tomáš KOVÁŘÍK
Termochemické vlastnosti látek  (KCH/TVL) Tomáš KOVÁŘÍK
Úvod do studia materiálu (KMM/USM) Tomáš KOVÁŘÍK
Diplomový seminář 2 KMT / DS2F Martin TOMÁŠ
Fyzika pevných látek KFY / FPL Martin TOMÁŠ
Přednášky z moderní fyziky KFY / PMF Martin TOMÁŠ
Semestrální projekt M KKE / SPM Josef VOLDŘICH
Teorie proudových strojů KKE/TPS Josef VOLDŘICH
Experimentální metody studia materiálu KMM / EMI Dagmar JANDOVÁ
Základy metalografie KMM / ZME Dagmar JANDOVÁ

Text
Text

Patička