Přejít k obsahu

Pracovníci NTC garantují níže uvedené odborné předměty na katedrách Západočeské univerzity v Plzni

Předmět
Garant
Povrchy a jejich úpravy (KMM/POU) Olga Bláhová
Koroze a protikorozní ochrana (KMM/KPO) Olga Bláhová
Člověk a nové technologie (KKY/CNT) Jan Romportl
Komunikace v kyberprostoru (KFI/KOKY) Eva Žáčková
Experiment. metody analýzy látek (KFY/EMSA) Jaroslav FIALA
Fyzikální chemie (KMM/FCH) Jaroslav FIALA
Inženýrství pevných látek (KFY/IPL) Jaroslav FIALA
Měření ve fyzikálních technologiích (KFY/MFT) Milan HONNER
Modelování matlabem (KME/MATL) Luděk HYNČÍK
Modelování tepelných procesů ve fyzikálních technologiích (KFY/MTP) Zdeněk VESELÝ
Teoretická mechanika (KME/TEM) Josef ROSENBERG
Nelineární dynamika a chaos (KME/NDY) Josef ROSENBERG

Patička