Přejít k obsahu

Pracovníci NTC garantují níže uvedené odborné předměty na katedrách Západočeské univerzity v Plzni

Předmět
Garant
Povrchy a jejich úpravy (KMM/POU) Olga Bláhová
Koroze a protikorozní ochrana (KMM/KPO) Olga Bláhová
Člověk a nové technologie (KKY/CNT) Jan Romportl
Komunikace v kyberprostoru (KFI/KOKY) Eva Žáčková
Experiment. metody analýzy látek (KFY/EMSA) Jaroslav FIALA
Fyzikální chemie (KMM/FCH) Jaroslav FIALA
Inženýrství pevných látek (KFY/IPL) Jaroslav FIALA
Měření ve fyzikálních technologiích (KFY/MFT) Milan HONNER
Modelování matlabem (KME/MATL) Luděk HYNČÍK
Modelování tepelných procesů ve fyzikálních technologiích (KFY/MTP) Zdeněk VESELÝ
Teoretická mechanika (KME/TEM) Josef ROSENBERG
Nelineární dynamika a chaos (KME/NDY) Josef ROSENBERG
Biomateriály (KMM/BM) Petr DUCHEK
Úvod do materiálové chemie (KMM/ÚMCH) Petr DUCHEK
Chemie a technologie silikátů (KCH/CHSIL) Petr DUCHEK
Instrument. metody char. moderních mat.(KMM/IMCH) Petr DUCHEK
Materiálová chemie 1(KMM/MCH1) Petr DUCHEK
Materiálová chemie 2(KMM/MCH2) Petr DUCHEK
Materiálové struktury (KMM/MS) Petr DUCHEK
Materiály nekovové (KMM/MN) Petr DUCHEK
Technologie zpracování materiálů nekov.(KMM/TZMN) Petr DUCHEK

Úvod do nanomateriálů (KMM/UN)

Petr DUCHEK

Patička