Přejít k obsahu

Transmisní svařování plastů pomocí liniových krátkovlnných IR zářičů

 

Výzkumný tým z výzkumného centra Nové technologie ZČU v Plzni, který se dlouhodobě zabývá výzkumem laserových technologií pro zpracování a analýzu materiálů, v rámci projektu Pre-Seed technologicky ověřuje a připravuje ke komercializaci technologii transmisního svařování plastů pomocí liniových krátkovlnných IR zářičů.

 

Řešená problematika

Pro průmyslové svařování plastových dílů se v současnosti široce používá zejména technologie transmisního laserového svařování využitím IR záření na určité vlnové délce. Dva plastové díly mají pro tuto vlnovou délku odlišné optické vlastnosti. Díky tomu laserový paprsek svým teplem působí na rozhraní mezi nimi a působením externí přítlačné síly dojde k vytvoření svaru. Technologie je rychlá, flexibilní, spolehlivá, nicméně poměrně finančně náročná.

 

Popis technologie

Vyvinutá technologie je založena také na transmisním principu, spočívá však ve využití řádově levnějších liniových IR zářičů se spojitým spektrem, jejichž tvar a další vlastnosti lze přizpůsobit svařovanému dílu. Technologie využívá interakce spojitého krátkovlnného záření se svařovanými materiály, aby došlo k vytvoření svaru a přitom se materiál teplem nepoškodil.

 

Hlavní přednosti této technologie

Přínosem této nové technologie je zachování dobrých vlastností jako má laserové transmisní svařování, avšak za řádově nižší cenu a bez nutnosti řešit ochranu obsluhy proti laserovému záření.

 

Hlavní řešitel:

doc. Ing. Milan Honner, Ph.D., honner@ntc.zcu.cz

 

"Technologie vznikla za podpory pre-seed projektu Technologické ověření výsledků výzkumu a vývoje I., reg. č. CZ.1.05/3.1.00/14.0298."

Patička