Přejít k obsahu

NTC-UZV-16-002

Stimulátor pro nevidomé

Autoři:
Mgr. MOSKAL Denys (61930)

Číslo projektu:
TG02010011 - 1

Abstrakt - český jazyk:
Stimulátor pro nevidomé, který je tvořen z alespoň jedné kamery, řídící jednotkou a brýlovým nosičem, kde ke zvolené
obličejové části přiléhá skupina zdrojů podnětu uspořádaných na brýlovém nosiči spojených s řídící jednotkou, přičemž
každý zdroj podnětu ze skupiny je řízeny signálem který odpovídá intensitě a barvě světla dopadajícího na příslušný pixel
videokamery. Stereoeffekt od dvojce kamer dává nevidomému možnost složít celý 3D obraz svého okolí.

popis

Patička