Přejít k obsahu

NTC-UZV-15-002

Směs pro přípravu termocitlivého hydrogelového materiálu s
velkou změnou objemu v úzkém teplotním intervalu

Autoři:

Dr. Jagan Mohan Dodda, Ph.D. (61920)
Ing. Pavel Novotný (61920)

Číslo projektu:

CZ.1.05/2.1.00/03.0088 CENTEM+

Abstrakt:

Technické řešení se týká termocitlivého hydrogelového materiálu s plynulým řízením změny objemu v rozmezí teplot 0 -
80 °C, používaného v senzorech nebo mikroaktuátorech ve vodném prostředí. Hydrogelové materiály používané v
senzorech, nebo mikroakutátorech, pracujících ve vodném prostředí, využívají závislosti objemu hydrogelu na změně
vnějších podmínek, to je na změně tlaku, teploty, koncentraci iontů a dalších látek ve vodě a podobně. K jejich přípravě
se v současnosti využívá síťující polymerizace různých vinylových monomerů, jako je kyselina akrylová, kyselina
metakrylová, akrylamid, N-vinylpyroliden a dalších ve vodném protředí, iniciované termicky, nebo ultrafialovým zářením.
Dalším způsobem jejich přípravy je síťování vodných roztoků lineárních hydrofilních polymerů, jako je polyvinylalkohol,
nebo polyoxyetylen, pomocí gama-záření. Tyto způsoby přípravy hydrogelu jsou však citlivé na přítomnost vzdušného
kyslíku, což komplikuje jejich praktické využití. Takto připravené hydrogely rovněž často nesplňují požadavky kladené na
jejich pevnost při mechanickém namáhání. Uvedené nedostatky do značné míry odstraňuje směs pro přípravu
termocitlivého hydrogelového materiálu s plynulým řízením změny objemu podle technického řešení, jehož podstata
spočívá v rom, že sestává z alfa,omega-diamino terminovaného polyoxypropylen-beta-polyoxyetylen-betapolyoxypropylenu
s 60-70% hmotnostními ve směsi a bis (glycideter) polyoxypropylenu s 30-40% hmotnostními ve
směsi. Hydrogel, připravený ze směsi podle technického řešení, odstraňuje problémy spojené s vlivem vzdušného kyslíku
na přípravu hydrogelu a uspokojuje požadavky na zvýšenou pevnost.

Popis

Patička