Přejít k obsahu

NTC-UZV-13-004

Zařízení pro elektroodporové vytvrzování anorganických materiálů

 

Autoři:

Petr Franče RNDr. - Fakulta umění a designu

Tomáš Kovářík Ing. Ph.D., 61940, C4

Jaroslav Kadlec Ing., 61940, C4

Pavel Roubíček Ing. - České lupkové závody, a.s., Nové Strašecí

 

Číslo projektu:

TIP FR-TI1/335, CENTEM C4 

 

Abstrakt:

Jedná se o technické řešení zařízení pro elektroodporové vytvrzování směsí na bázi alkalicky aktivovaných anorganických materiálů. Zařízení slouží k přípravě geopolymerních prekurzorů větších objemových rozměrů s dlouhodobou rozměrovou stálostí. Výhodou aparatury jsou možnosti řízení procesu vytvrzování s ohledem na velikost a objem výsledného produktu. Vytvrzování probíhá v režimu zvýšené teploty do 90°C s regulace parametrů napění, proudu, teploty a výsledné doby vytvrzení. Zařízení je vhodné pro přípravu částicových kompozitů na bázi alkalicky aktivovaných matric s technickými a žáropevnými vlastnostmi.

 

Poznámka:

Dostupnost na: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1872046&lan=cs

Patička