Přejít k obsahu

NTC-SW-21-10

CM-Charge-Heat-V-1. Výpočet ohřevu vsázky ve tvaru pravidelného hranolu pomocí kompartmentového modelu

Autor:

Josef ŠTUDENT

Číslo projektu:

FR-TI1/514

Abstrakt:

Software umožňuje pomocí barevné grafické vizualizace sledovat ohřev vsázky ve tvaru pravidelného čtyřbokého hranolu v předem zadaném pecním prostředí. Povrch vsázky je rozdělen na tři izotermické povrchy (horní, dolní a boční obvod). Rozdělení na jednotlivé kompartmenty směrem dovnitř vsázky je provedeno automaticky. Vedení tepla mezi jednotlivými kompartmenty je popsáno soustavou diferenciálních rovnic prvního řádu. Pro řešení této soustavy je použita Mersonova modifikace Runge-Kuttovy metody 4-tého řádu. Podle potřeby je též možno vykreslit graf průběhů teplot ve zvolených kompartmentech. div>

Dokumentace

Tento software může být využíván v souladu s licenčními podmínkami, které získáte na hyncik@ntc.zcu.cz.

Patička