Přejít k obsahu

NTC-SW-20-10

Software pro výpočet koeficientů ozáření a středních geometrických délek paprsků

Autor:

Josef ŠTUDENT

Číslo projektu:

FR-TI1/514

Abstrakt:

Software umožňuje výpočet koeficientů ozáření a výpočet střední geometrické délky paprsků, která je potřebná pro určení střední geometrické zářivosti a střední geometrické pohltivosti plynu. Do současné doby byl k dispozici numerický výpočet koeficientů mezi dvěma obecně položenými čtyřúhelníky v přímé viditelnosti a analytický výpočet pro pravoúhlé čtyřúhelníky ve speciální poloze. Software byl nyní doplněn o další moduly, které umožňují výpočty koeficientů ozáření a výpočty středních délek paprsků pro oblasti ve tvaru obecného trojúhelníka a kruhu. Nyní je možno provádět výpočty koeficientů ozáření a středních délek paprsků mezi oblastmi: čtyřúhelník -trojúhelník, čtyřúhelník - kruh, trojúhelník -trojúhelník, trojúhelník -kruh, kruh -kruh. Software bude postupně doplňován o další geometrické útvary.

Dokumentace

Tento software může být využíván v souladu s licenčními podmínkami, které získáte na hyncik@ntc.zcu.cz.

Patička