Přejít k obsahu

NTC-SW-20-06

Software for two truss topology optimization

Autor:

Eduard ROHAN

Číslo projektu:

LN00B084/NTC-SW-20-06

Popis:

Software umožnuje návrh prutových mechanických soustav, které pro dané zatížení stanovený hmotnostní limit vykazují maximální tuhost. Je využit algoritmus topologické optimalizace a barierové metody s multiplikátorem pro úlohu semidefinitního programování. Vstupem úlohy je výchozí "ground structure" zahrnující množinu uzlů a propojujících prutů, z níž jsou pro dané zatížení zmíněnou metodou vybrány a náležitě dimensovanány jen určité významné pruty, ostatní jsou zrušeny. Algoritmus je realizován v systému Matlab.

Patička