Přejít k obsahu

NTC-SW-17-10

MatFEM - obecný řešič na bázi metody konečných prvků v systému Matlab

Autor:

Vladimír LUKEŠ

Eduard ROHAN

Číslo projektu:

Neveřejné zdroje

Abstrakt:

Program je založen na metodě konečných prvků a umožňuje provádět numerické simulace chování homogenních a heterogenních materiálů. Progam se skládá z několika modulů a je napsán ve výpočetním systému Matlab. Jednotlivé moduly implementují matematické modely pro lineárně elastické materiály, nelineární hyperelastické materiály a lineární i nelineární porézní materiály, k jejichž popisu je použita matematická metoda dvouškálové homogenizace.

Dokumentace

Tento software může být využíván v souladu s licenčními podmínkami, které získáte na hyncik@ntc.zcu.cz.

Patička