Přejít k obsahu

NTC-SW-17-06

Software for shape optimization in optimal flow problems

Autor:

Robert CIMRMAN

Číslo projektu:

1M06031/NTC-SW-17-06

Popis:

Uvedený software umožňuje tvarovou optimalizaci uzavřených kanálů v problémech optimálního proudění. Jsou podporovány různé cílové funkce, jmenovitě minimalizace gradientů rychlosti proudění (ztrát) v kontrolní oblasti, nebo minimalizace rozdílů tlaků na vstupu a výstupu. V aktuální verzi jsou podporovány pouze tekutiny s vysokou viskozitou. Software je vyvíjen exkluzivně za použití volně dostupného/Open Source software, zejména programovacího jazyku Python.

Patička