Přejít k obsahu

NTC-SW-15-10

NOMUVIBLAD_ETW1 - Software pro analýzu nelineárních multiharmonických vibrací olopatkovaných disků s buzením typu běžící vlny

Autor:

Josef VOLDŘICH

Číslo projektu:

MŠMT 1M06059

Abstrakt:

NOMUVIBLAD_ETW1 umožňuje provádět analýzu nelineárních multiharmonických vibrací olopatkovaných disků s třecími kontakty s využitím jejich cyklické symetrie. Buzení je typu běžící vlny, a proto matematický model vyžaduje při své softwarové implementaci zcela odlišné kódování neznámých, než je u programu NOMUVIBLAD_ESS1. Metodika analýzy je založená na teoretických pracech Petrova a Ewinse z Imperial College London.

Dokumentace

Tento software může být využíván v souladu s licenčními podmínkami, které získáte na hyncik@ntc.zcu.cz.

Patička