Přejít k obsahu

NTC-SW-14-10

NOMUVIBLAD_ESS1 - Software pro analýzu nelineárních multiharmonických vibrací olopatkovaných disků s buzením prostorově stacionárním (vzhledem k souřadnému systému rotujícího disku)

Autor:

Josef VOLDŘICH

Číslo projektu:

1M06059

Abstrakt:

NOMUVIBLAD_ESS1 umožňuje provádět analýzu nelineárních multiharmonických vibrací olopatkovaných disků s třecími kontakty s využitím jejich cyklické symetrie. Buzení je vzhledem k souřadnému systému spojenému s rotujícím diskem prostorově stacionární, tedy stejné na každém sektoru periodicity uvažované cyklické symetrie. Metodika analýzy je založená na teoretických pracech Petrova a Ewinse z Imperial College London.

Dokumentace

Tento software může být využíván v souladu s licenčními podmínkami, které získáte na hyncik@ntc.zcu.cz.

Patička