Přejít k obsahu

NTC-SW-13-10

Vyhodnocování analytických spekter

Autoři:

Marie NETRVALOVÁ

Jan OČENÁŠEK

Číslo projektu:

1M06031

Abstrakt:

Vytvořený software slouží k vyhodnocování analytických spekter -především získávání optických vlastností tenkých vrstev z měření na UV/Vis spektrofotometru. Je zde využita Swanepoelova metoda určování optických parametrů a tloušťky z měření propustnosti/odrazivosti vrstev. K dalšímu přiblížení byly použity fitovací disperzní vztahy s ohledem na zkoumaný materiál (Sellmeierovy, Cauchyho rovnice, Lorentzův klasický oscilační model nebo Forouhi-Bloomerův disperzní vztah).

Dokumentace

Tento software může být využíván v souladu s licenčními podmínkami, které získáte na hyncik@ntc.zcu.cz.

Patička