Přejít k obsahu

NTC-SW-13-06

Software for microstretch elasticity

Autoři:

Robert CIMRMAN
Ing. Vít Nováček, Ph.D.
Josef ROSENBERG

Číslo projektu:

LN00B084/NTC-SW-13-06

Popis:

Software umožňuje řešit dvojrozměrné a trojrozměrné statické úlohy lineární "mikrorozpínavé" elasticity. Mikrokontinuální teorie zahrnuje do kontinuálního popisu pojem škály. Uplatňovaný software je implementací dvojškálového "mikrorozpínavého" modelu, který kromě standardních posunů na makroskopické škále zavádí rovněž mikroskopické rotace "částice" (bodu kontinua) a její rovnoměrnou deformaci. Takový model obohacuje standardní kontinuální popis a dovoluje studium nových (škálových) jevů, např. studium závislosti koncentrace napětí v závislosti na poměru charakteristických délek.

Patička