Přejít k obsahu

NTC-SW-12-09

Phononic - Software pro predikci zakázaných pásem ve fononických materiálech

Autoři:

Robert CIMRMAN

Eduard ROHAN

Číslo projektu:

Neveřejné zdroje

Abstrakt:

Fononické materiály jsou dvoufázová elastická média s periodickou strukturou a s velkým kontrastem mezi tuhostními parametry různých fází, zatímco jejich hustota je srovnatelná. Takové strukrury v určitých frekvenčních rozsazích potlačují šíření elastických vln, tj. vykazují zakázaná pásma. Uvažujeme piezoelektrické kompozitní materiály, kde jsou vysoké kontrasty nejen v elasticitě, ale i v dalších piezoelektrických parametrech, jmenovitě v piezoelektrických koeficientech a dielektricitě. Software umožňuje predikovat rozložení zakázaných pásem v takovýchto materiálech v případě stacionárních nebo dlouhých vln, a to velice efektivně, díky použití dvouškálového modelování pomocí homogenizace.

Dokumentace

Tento software může být volně využíván v souladu s licenčními podmínkami, které získáte na ntc@ntc.zcu.cz.

Patička