Přejít k obsahu

NTC-SW-12-06

Software for micropolar elasticity

Autor:

Robert CIMRMAN

Číslo projektu:

LN00B084/NTC-SW-12-06

Popis:

Software umožňuje řešit dvojrozměrné a trojrozměrné statické úlohy lineární mikropolární elasticity. Mikropolární teorie zahrnuje do kontinuálního popisu pojem škály. Uplatňovaný software je implementací dvojškálového mikropolárního modelu, který kromě standardních posunů na makroskopické škále zavádí rovněž mikroskopické rotace bodu kontinua. Takový model obohacuje standardní kontinuální popis a dovoluje studium nových (škálových) jevů, např. studium závislosti koncentrace napětí v závislosti na poměru charakteristických délek.

Patička