Přejít k obsahu

NTC-SW-11-10

TBB Design Tool - Výpočetní software pro návrh struktury tepelné box-bariéry.

Autoři:

Michal ŠVANTNER

Jan OČENÁŠEK

Tomáš KOHLSCHÜTTER

Číslo projektu:

MPO FR-TI1/514

Abstrakt:

TBB Design Tool je software pro návrh struktury tepelné box-bariéry (TBB) pro měření v extrémních podmínkách. Tepelná box-bariéra se využívá např. při měření teplot v průběžných průmyslových pecích, kde chrání měřicí ústřednu před působením vysokých teplot uvnitř pece. Teploty okolí přitom mohou dosahovat 1200-1300 °C a vyžaduje se, aby teplota uvnitř TBB nepřesáhla 60 °C po dobu několika hodin. TBB je tvořena složitou strukturou s více vrstvami o různých vlastnostech. Návrh TBB je na základě dalších omezujících podmínek potřeba provádět zvlášť pro každou aplikaci. TBB Design Tool umožňuje výpočet tepelných procesů a prostupu tepla přes jednotlivé vrstvy. Výpočet je postaven na MKP (metoda konečných prvků) principu řešení nestacionárního tepelného procesu pro nelineární vlastnosti jednotlivých vrstev včetně řešení fázové přeměny vody, která tvoří jednu z vrstev TBB. Software umožňuje optimalizaci tloušťky jednotlivých vrstev tak, aby byly splněny všechny podmínky kladené na TBB (maximální teplota uvnitř TBB při zadané okolní teplotě a době působení, maximální rozměry TBB, rozměry vnitřního prostoru apod.)

Dokumentace

Tento software může být využíván v souladu s licenčními podmínkami, které získáte na hyncik@ntc.zcu.cz.

Patička