Přejít k obsahu

NTC-SW-11-09

MuPoSim - Software pro výpočet efektivních poroelastických koeficientů v multi-porézních materiálech

Autoři:

Robert CIMRMAN

Eduard ROHAN

Číslo projektu:

Neveřejné zdroje

Abstrakt:

SW umožňuje výpočet poroelastických koeficientů porézního materiálu skládajícího se z pevné a tekuté fáze, které jsou propojené, tj. pevná kostra je spojitou oblastí a stejně tak póry tvoří také propojenou síť. V odezvě na statické zatížení je tlak v tekutině v pórech konstantní. Konkrétní geometrie mikrostruktury a koeficienty elasticity pevné a tekuté fáze jsou požadovány jako vstupní data. Metoda homogenizace poskytuje efektivní elastické a poroelastické koeficienty Biotova modelu (platnému při kvazistatickém zatížení). Potom mohou být vypočteny také takzvané "nedrenované" poroelastické koeficienty. Software poskytuje možnost hierarchické homogenizace porézního materiálu perforovaného póry s tekutinou. Toto umožňuje získání homogenizovaných poroelastických koeficientů v multi-porézních strukturách, které mohou mít jak propojené tak nepropojené porozity. Dvojitě porézní materiál je speciálním případem takového materiálu.

Dokumentace

Tento software může být volně využíván v souladu s licenčními podmínkami, které získáte na ntc@ntc.zcu.cz.

Patička