Přejít k obsahu

NTC-SW-10-10

EMISCALC (Emissivity Calculator) -software pro automatický výpočet emisivity ze známé teploty vzorku

Autoři:

Jiří TESAŘ

Petra VACÍKOVÁ

Číslo projektu:

FR-TI1/273

Abstrakt:

Popisuje se software, který byl vytvořen pro automatické zjišťování emisivity vzorku o známé teplotě z infračerveného obrazu - termogramu pořízeného termokamerou. Software komunikuje s programem ThermaCAM Researcher (software pro zpracování termografických snímků od firmy FLIR), kde se na vzorku vybere analyzovaná oblast. Program umožňuje vyhodnocení emisivity jak z jednoho snímku, tak i ze sekvence snímků, lze nastavit známou teplotu vzorku, krok, s jakým bude emisivita počítána a zobrazené výsledky uložit do textového souboru. Software je vhodný pro automatické vyhodnocování úhlové nebo teplotní závislosti emisivity.

Dokumentace

Tento software může být využíván v souladu s licenčními podmínkami, které získáte na hyncik@ntc.zcu.cz.

Patička