Přejít k obsahu

NTC-SW-09-10

PPRa (Pulsed Photothermal Radiometry analyzer) -Software pro vyhodnocení měření tepelných vlastností tenkých vrstev pomocí pulzní fototepelné radiometrie.

Autoři:

Jiří MARTAN

Číslo projektu:

FR-TI1/273

Abstrakt:

Software je určen pro zjišťování tepelných vlastností tenkých vrstev z měření pomocí metody Pulzní fototepelné radiometrie. Zjišťovány jsou tepelná jímavost, tepelná vodivost a objemová měrná tepelná kapacita tenkých vrstev o tloušťkách 0,5 až 5 µm. Software umožňuje provedení všech kroků potřebných pro stanovení tepelných vlastností -kalibraci, import dat, zpracování dat a analýzu pomocí analytického modelu.

Dokumentace

Tento software může být využíván v souladu s licenčními podmínkami, které získáte na hyncik@ntc.zcu.cz.

Patička