Přejít k obsahu

NTC-SW-07-11

OSLO_Extruder - Software pro analýzu Oddělujícího Śenkového Lisování Olejnin vycházející z teorie Extrudérů

Autor:

Josef VOLDŘICH

Číslo projektu:

FR-TI1/369

Abstrakt:

OSLO_Extruder umožňuje provádět rychlou analýzu oddělujícího lisování olejnin ve šnekových lisech pro potřeby jejich konstrukčního návrhu a návrhu provozních podmínek. Analýza vychází z klasické teorie extrudérů, která je ovšem rozšířena pro potřeby uvažované problematiky. Komprimát olejniny je považován za nenewtonskou tekutinu.

Dokumentace

Tento software může být využíván v souladu s licenčními podmínkami, které získáte na hyncik@ntc.zcu.cz.

Patička