Přejít k obsahu

NTC-SW-07-10

ACOUSTIC-PY: modelování akustického přenosu na periodických rozhraních pomocí metody konečných prvků

Autoři:

Robert CIMRMAN

Eduard ROHAN

Vladimír LUKEŠ

Číslo projektu:

Neveřejné zdroje

Abstrakt:

Program využívá konečně-prvkový řešič SfePy (simple finite elements in Python), který je napsán v jazyce Python a používá knihovny SciPy a NumPy, k numerické simulaci šíření akustických vln na perforovaných rozhraních ve 2D nebo 3D. Matematický popis problému je založen na dvou-škálové metodě homogenizace, jež definuje (sub)problémy na mikroskopické a makroskopické škále. Obě tyto úlohy a také interakci mezi nimi řeší vyvinutý program.

Dokumentace

Tento software může být využíván v souladu s licenčními podmínkami, které získáte na hyncik@ntc.zcu.cz.

Patička