Přejít k obsahu

NTC-SW-07-09

RadGUI 2009 - Software pro numerický výpočet radiačního tepelného toku

Autoři:

Petra VACÍKOVÁ

Michal ŠVANTNER

Tomáš RYBA

Číslo projektu:

Neveřejné zdroje

Abstrakt:

Popisuje se software, který byl vytvořen pro numerický výpočet radiačního tepelného toku. Software je vyvinut především pro hodnocení radiačních poměrů u tvarově složitějších systémů, kde není možné analytické odvození. Program RadGUI umožňuje výpočet radiačního tepelného toku mezi povrchy 3D objektů podle zvoleného algoritmu: BASIC, BASIC Open, R1, R1 Open a ZONAL. Vstupní data tvoří soubory numerické diskrétní analýzy optických tvarových faktorů, která může být provedena v libovolném numerickém systému. Software RadGUI je vybaven grafickým uživatelské prostředí, které umožňuje načtení vstupních dat, výpočet radiačního tepelného toku podle zvoleného algoritmu, grafické zobrazení výsledků a výpis výsledků do konzole nebo do souboru.

Dokumentace

Tento software může být volně využíván v souladu s licenčními podmínkami, které získáte na ntc@ntc.zcu.cz.

Patička