Přejít k obsahu

NTC-SW-06-11

Software pro určení stability soustavy tuhých těles

Autoři:

Linda VALDMANOVÁ

Hana ČECHOVÁ

Číslo projektu:

SGS-2010-077

Abstrakt:

Program je určen k výpočtu sil generovaných ve svalech při snaze udržet lidské tělo v dané zatížené pozici. Pro výpočet byl vyvinut model lidského horní končetiny, který se skládá z tuhých těles (představujících kosti) a ze všech hlavních svalů. Tuhá tělesa jsou spojena rotačními klouby. Svaly jsou fixovány k příslušným segmentům. Vstupními daty programu jsou vlastnosti segmentů, svalů a vnějších zatížení. Data jsou zadávána pomocí textových souborů. Výstupními parametry jsou pak svalové síly a vizuální podoba modelu. Program je vytvořen v programovacím jazyce Python a je připraven pro rozšíření na celý model lidského těla.

Dokumentace

Tento software může být využíván v souladu s licenčními podmínkami, které získáte na hyncik@ntc.zcu.cz.

Patička