Přejít k obsahu

NTC-SW-06-09

TEPNAP-IR - Software pro výpočet rozložení teplot a tepelných polí na brzdových discích

Autoři:

Robert CIMRMAN

Michal ŠVANTNER

Číslo projektu:

Neveřejné zdroje

Abstrakt:

Popisuje se software, který byl vytvořen pro výpočet rozložení teplot a tepelných deformací na rotačních součástech, např. vlakových brzdách nebo kotouči okružní pily. Software byl vyvinut v programovacím jazyku Python. Vstupem je soubor diskrétních měřených hodnot teplot na součásti v průběhu tribologického procesu zatížení a definiční soubor MKP (metoda konečných prvků) sítě. Software načte oba soubory, provede interpolaci teploty a vytvoří teplotní okrajovou podmínku pro výpočet nestacionární tepelné úlohy. Dále provede tepelnou analýzu podle zadaných okrajových a počátečních podmínek a následnou termo-elastickou analýzu. Součástí vyhodnocení je export grafických a numerických výsledků.

Dokumentace

Tento software může být volně využíván v souladu s licenčními podmínkami, které získáte na ntc@ntc.zcu.cz.

Patička