Přejít k obsahu

NTC-SW-06-06

HFEM-HE: numerická simulace hyperelastických heterogenních materiálů s periodickou mikrostrukturou

Autor:

Vladimír LUKEŠ

Číslo projektu:

1M06031/NTC-SW-06-06

Popis:

Program pro numerické simulace mechanického chování hyperelastických heterogenních materiál? se složitou periodickou mikrostrukturou. Problém je řešen pomocí asymptotické metody homogenizace na dvou škálách, mikro- a makroskopické. Na mikroskopické úrovni jsou výpočetní získány tzv. homogenizované materiálové parametry, které jsou následně využity při řešení makroskopické úlohy. Vzhledem k použitému materiálovému modelu a s ohledem na velké deformace se jedná o provázaný mikro-makro problém, který je nutné řešit iteračním algoritmem. Diskretizace je provedena metodou konečných prvků. Program pro 2D a 3D simulace je napsán v jazyce C.

Patička