Přejít k obsahu

NTC-SW-05-11

WARM-CHARGE-V-2 - Ohřev kompartmentového modelu válcové vsázky

Autor:

Josef ŠTUDENT

Číslo projektu:

FR-TI1/514

Abstrakt:

Software umožňuje pomocí barevné grafické vizualizace sledovat ohřev válcové vsázky v předem zadaném pecním prostředí. Válcová vsázka je pro jednoduchost nahrazena pravidelným šestibokým hranolem o stejném objemu. Povrch vsázky je rozdělen na tři izotermické povrchy (horní, dolní a boční obvod). Rozdělení na jednotlivé kompartmenty směrem dovnitř vsázky je provedeno automaticky. Ohřev vsázky probíhá v závislosti na zadané teplotní křivce. Vedení tepla mezi jednotlivými kompartmenty je popsáno soustavou diferenciálních rovnic prvního řádu. Pro řešení této soustavy je použita Mersonova modifikace Runge-Kuttovy metody 4-tého řádu. Podle potřeby je též možno vykreslit graf průběhů teplot ve zvolených kompartmentech. Software bude postupně doplňován o další potřebné typy a tvary vsázek

Dokumentace

Tento software může být využíván v souladu s licenčními podmínkami, které získáte na hyncik@ntc.zcu.cz.

Patička