Přejít k obsahu

NTC-SW-05-07

Software pro výpočet homogenizovaných koeficientů akustické transmise na perforovaných rozhraních pro 2D úlohy

Autoři:

Vladimír LUKEŠ
Eduard ROHAN

Číslo projektu:

1M06031/NTC-SW-05-07

Popis:

Software slouží k výpočtu transmisních podmínek předepsaných na rozhraní dvou poloprostorů vyplněných akustickým médiem (tekutinou). Podmínky jsou získány dvouškálovou homogenizací standardní akustické úlohy uvažované ve vrstvě perforované neprostupnou překážkou mající periodickou strukturu. Charakteristický rozměr periody perforace jakož i tlouštka vrstvy jsou úměrné malému parametru. Limitní analýzou modelu vzhledem k tomuto parametru je získán model obsahující homogenizované koeficienty. Model upravuje vztah mezi transverzní akustickou rychlostí, akustickým tlakem ve vrstvě a nespojitostí akustického tlaku makromodelu okolního prostředí. Tento nový přístup umožnuje modelovat akustickou impedanci pro složité geometrie perforací.

Patička