Přejít k obsahu

NTC-SW-04-10

LLIS1D_Y2P Software pro analýzu oddělujícího lisování v lineární lisovací komoře

Autoři:

Jan OČENÁŠEK

Josef VOLDŘICH

Číslo projektu:

FR-TI 1/369

Abstrakt:

LLIS1D_Y2P (verze 1.0) je program v jazyce Python pro výpočet zatěžujícího tlakového profilu v závislosti na předepsané časové funkci výtěžnosti či posuvu pístu pro případ oddělujícího lisování v lineární lisovací komoře. Algoritmus je založen na modelu lineární lisovací komory popsaného, který zohledňuje reologické vlastnosti stlačitelného saturovaného porézního skeletu a difůzi tekuté fáze popisuje Darcyho zákon. Rozložení tlaku intersticiální tekutiny je řešeno Galerkinovo metodou a deformace skeletu pomocí explicitní časové integrace. Okrajová podmínka tlaku na píst je identifikována z podmínky posuvu pístu iterativním optimalizačním procesem. Program byl vytvořen jako podpora pro navržení optimálních lisovacích parametrů lisovacího proces.

Dokumentace

Tento software může být využíván v souladu s licenčními podmínkami, které získáte na hyncik@ntc.zcu.cz.

Patička