Přejít k obsahu

NTC-SW-03-11

TF-SpecGap - Software pro určování optické šířky zakázaného pásu

Autoři:

Jan OČENÁŠEK

Marie NETRVALOVÁ

Číslo projektu:

1M06031

Abstrakt:

Vytvořený program je podpůrný nástroj laboratoře pro analýzu optických vlastností tenkých vrstev a byl koncipován pro vyhodnocování UV-Vis transmisních spekter měřených na spektrofotometru SPECORD 210. Program slouží k poloautomatickému určení optické šířky zakázaného pásu polovodiče, což je jedna z klíčových aktivit při popisu polovodiče. Znalost optické šířky zakázaného pásu je při navrhování např. struktury fotovoltaického článku prakticky nejdůležitějším parametrem.

Dokumentace

Tento software může být využíván v souladu s licenčními podmínkami, které získáte na hyncik@ntc.zcu.cz.

Patička