Přejít k obsahu

NTC-SW-03-10

AntroPed2D -PERM_IDENT Software pro identifikaci permeability filtračního koláče

Autoři:

Jan OČENÁŠEK

Josef VOLDŘICH

Číslo projektu:

CG911-044-150

Abstrakt:

Software AntroPed2D - verze 2010 - umožňuje rychlou 2D analýzu čelního střetu vozidla s chodcem. Model chodce je modelován jako multi-body systém pomocí Lagrangeových rovnic 2. druhu s multiplikátory a skládá se z 11 tuhých těles definujících hlavní segmenty lidského těla. Tato tělesa jsou spojena rotačními klouby nelineární odezvou. Všechna biomechanická data jsou přejata z práce Robbinse. Model je škálovatelný v závislosti na věku a pohlaví. Model vozidla je multi-segmentový sestavený z úseček. Mezi chodcem a vozidlem jsou definovány kontakty modelovanými explicitně jako silové působení v závislosti na penetraci. Software je vyvinut v prostředí MATLAB.

Dokumentace

Tento software může být využíván v souladu s licenčními podmínkami, které získáte na hyncik@ntc.zcu.cz.

Patička