Přejít k obsahu

NTC-SW-03-09

FVD_FILTER - Software pro numerickou simulaci filtrace a konsolidace saturovaných porézních materiálů s předpokladem velkých objemových změn

Autoři:

Jan Očenášek

Josef Voldřich

Číslo projektu:

Neveřejné zdroje

Abstrakt:

Předkládaný software (verze 1.0) slouží k numerické simulaci filtrace a konsolidace saturovaných porézních materiálů s předpokladem velkých objemových změn. Pro formulaci modelu je použit Eulerů popis a matematické vztahy vhodné pro popis velkých objemových deformací. Je předpokládána nestlačitelnost tekuté i pevné fáze a nelineární permeabilita. Difúze tekutiny je popsána Darcyho konstitutivním vztahem. Matematický popis modelu vede na soustavu jednodimenzionálních parciálních diferenciálních rovnic s nelineárními parametry na oblasti s pohyblivou hranicí. Soustava rovnic je proto transformována do konvektivních souřadnic a dále řešena pomocí Galerkinovy metody s explicitní integrací v čase. Software dále umožňuje volbu různých okrajových podmínek (Dirichletovy, Neumannovy).

Dokumentace

Tento software může být volně využíván v souladu s licenčními podmínkami, které získáte na ntc@ntc.zcu.cz.

Patička