Přejít k obsahu

NTC-SW-03-06

Databáze článků pro správu publikací

Autoři:

Ing. Pavel Litoš, Ph.D.
Michal ŠVANTNER
Zdeněk VESELÝ

Číslo projektu:

LN00B084/NTC-SW-03-06

Popis:

Software byl vytvořen v rámci projektu LN00B084. Jedná se o program Databáze článků, který byl vytvořen k účelu správy publikací. Umožňuje jejich evidenci, třídění, snadné vyhledávání a export potřebných informací. Jsou popsány funkce programu a jeho ovládání. Software je uveřejněný na internetu a zpřístupněný k použití dalšími subjekty mimo Západočeské univerzity v Plzni.

Patička