Přejít k obsahu

NTC-SW-02-09

Ped2D -Software pro 2d analýzu čelního střetu vozidla s chodcem

Autor:

Luděk HYNČÍK

Číslo projektu:

CG911-044-150

Abstrakt:

Software umožňuje rychlou 2D analýzu čelního střetu vozidla s chodcem. Model chodce je modelován jako multi-body systém pomocí Lagrangeových rovnic 2. druhu s multiplikátory a skládá se z 11 tuhých těles definujících hlavní segmenty lidského těla. Tato tělesa jsou spojena rotačními klouby nelineární odezvou. Všechna biomechanická data jsou přejata z práce Robbinse. Model vozidla je multi-segmentový sestavený z úseček. Mezi chodcem a vozidlem jsou definovány kontakty modelovanými explicitně jako silové působení v závislosti na penetraci. Software je vyvinut v prostředí MATLAB.

Dokumentace

Tento software může být volně využíván v souladu s licenčními podmínkami, které získáte na ntc@ntc.zcu.cz.

Patička