Přejít k obsahu

NTC-ASW-19-001

Software for personalising human model

Autor:

doc. Ing. Hynčík Luděk Ph.D. (61300)

Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007280

Abstrakt:

S ohledem na antropologii je vybráno 23 antropometrických rozměrů, které definují délky a obvody
jednotlivých částí lidského těla. Na základě schválení etické komise jsou tyto rozměry odebírány
odborníkem pro dobrovolníky z řad dětí (potvrzeno rodiči), studentů a vybraných dospělých jedinců. Na
základě těchto rozměrů se upřesňují škálované rozměry pro každého jedince. Software pro personalizaci
lidského těla rozvíjí existující software škálování lidského těla o algoritmus personalizace. Po základním
škálování týkajícím se výšky, hmotnosti, pohlaví a věku proběhne personalizace jednotlivých segmentů na
základě měření 23 antropometrických rozměrů.

Patička