Přejít k obsahu

NTC-ASW-18-002

Pokročilý software pro měření s moduly ADAM

Autor:

Ing. VESELÝ Zdeněk Ph.D. (61930)
Ing. LANG Vladislav Ph.D. (61930)

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004671

Abstrakt:

Popisuje se pokročilý software pro měření s moduly ADAM firmy Advantech. Software umožňuje připojení komunikačního
modulu ADAM 4561 s USB rozhraním směrem k počítači. K němu lze připojit až 256 měřicích modulů ADAM 4018+ a
ADAM 4019+, tzn. měřicí software umožňuje využití až 256 měřicích modulů najednou. Na každém měřicím modulu
ADAM 4018+ a ADAM 4019+ je celkem 8 měřicích kanálů. V rámci konfigurace měření lze popisovat jednotlivé měřicí
kanály, přiřazovat veličinu a jednotku měření, nastavovat lineární kalibrační křivku pro jednotlivé kanály (násobící
koeficient, offset) a využívat případně klouzavý průměr na měřené hodnoty. Kromě obecného grafu lze vytvořit i
neomezený počet doplňkových grafů do kterých lze vkládat libovolný počet měřených kanálů, každý graf umožňuje
využívat dvě osy "y" včetně obvyklých standardních funkcionalit. Kromě měřených kanálů (měřených veličin) lze vytvářet
i virtuální kanály (virtuální veličiny). K těmto virtuálním veličinám lze pak jednoduše přiřadit matematickou rovnici jejich
výpočtu z číselných konstant a měřených veličin, lze využívat standardní matematické funkce. Měřicí software umožňuje
práci v režimu konfigurace měření, dále režim měření (pouze zobrazování měřených a virtuálních veličin) a režim
ukládání (zobrazování měřených veličin, výpočet virtuálních veličin a jejich ukládání do souborů). Standardem je možnost
uložení konfiguračního souboru pro měření. Podporovány jsou dva typy datových souborů - standardní textový soubor a
TDMS soubor. Měřicí software je vytvořený v programovacím prostředí LabVIEW. Autorizovaný software byl vyvinut v
rámci projektu "Výzkum a vývoj krbových kamen" (CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004671) financovaného v rámci
Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

popis

Patička