Přejít k obsahu

NTC-ASW-17-013

Optimalizace systému napájení kotlů

 

Autoři:

 

Ing. SEDLÁČEK Jan Ph.D. (61200)

Ing. MATAS Richard Ph.D. (61200)

 

Číslo projektu:

TE01020036

 

Abstrakt:

 

Byl vytvořen autorizovaný software pro variantní analýzu napájení kotlů. Software analyzuje provoz napájecí stanice s jedním či dvěma čerpadly a využitím frekvenčního měniče pro optimální řízení napájení. Výstupem jsou vypočtené energetické úspory při definovaném provozním vytížení napájecí stanice. Software vychází z definovaných základních charakteristik čerpadel (p-Q charakteristika a charakteristika účinnosti čerpadla) a charakteristiky napájecího systému. Ta může být zadána přímo (p-Q charakteristika a histogram průtoku) nebo nepřímo prostřednictvím měřených provozních dat. Software byl vyvíjen v prostředí Matlab, po zpracování řídících skriptů a funkcí byl doplněn o uživatelské rozhraní a transformován do samostatné aplikace.

Patička