Přejít k obsahu

NTC-ASW-17-010

Human Cognitive Enhancement wiki

 

Autoři:

 

PhDr. ŽÁČKOVÁ Eva Ph.D. (61950)

Ing. Mgr. ROMPORTL Jan Ph.D. (61950)

Mgr. RYBAŘÍKOVÁ Zuzana Ph.D. (61950)

Mgr. HAUSTEIN Dušan (61950)

 

Číslo projektu:

7F14236

 

Abstrakt:

 

Human Cognitive Enhancement wiki, (HCE wiki), je otevřená databáze technologií, které vylepšují nebo jinak modifikují lidskou kognici. HCE wiki není pouhou databází těchto technologií, ale snaží se zároveň poskytnout komentář na témata relevantní v této oblasti. To zahrnuje například popis příslušných zdravotních rizik, popis kontroverzí obklopující některé citlivé technologie, a rozbor možných socioekonomických dopadů. HCE wiki usiluje o citlivý a vědecký přístup k problematice kognitivního vylepšování člověka a zkoumá každou technologii zevrubně a pokud možno na pozadí relevantního vědeckého výzkumu a ověřených referencí. Celá databáze je vedena v anglickém jazyce.

Patička