Přejít k obsahu

NTC-ASW-17-009

Software LabIR Control

 

Autoři:

 

Ing. SKÁLA Jiří Ph.D. (61930)

Ing. MARTAN Jiří Ph.D. (61930)

Ing. KUČERA Martin (61930)

 

Číslo projektu:

 

CENTEM+ LO1402, TheCoS 103

 

Abstrakt:

 

LabIR® Control je software pro komplexní kontrolu teploty při laserovém svařování. Na výrobních linkách v průmyslu může docházet k chybám při svařování kvůli kolísající kvalitě materiálů nebo poruchám svařovacího stroje. LabIR® Control slouží ke kontrole teplot podél svaru s použitím termografické kamery. Teplota je kontrolována v každém pixelu s flexibilně definovanou tolerancí. U případných vad je přesně identifikováno jejich místo a závažnost. Možnost analyzovat teplotní profil svaru je užitečná i pro ladění procesu svařování při zavádění nového dílu do výroby.

 

Patička