Přejít k obsahu

NTC-ASW-17-008

Software LabIR Technology

 

Autoři:

 

Ing. SKÁLA Jiří Ph.D. (61930)

Ing. CHMELÍK Tomáš (61930)

Ing. TESAŘ Jiří Ph.D. (61930)

Ing. ŠVANTNER Michal Ph.D. (61930)

Doc. Ing. HONNER Milan Ph.D. (61930)

 

Číslo projektu:

CENTEM+ LO1402

NTC-ASW-17-011

 

Abstrakt:

 

LabIR® Technology je software pro pokročilé termografické měření. Obsahuje speciální funkce pro analýzu teplot včetně jejich prostorového rozložení a časového průběhu. Umožňuje pokročilé výpočty s emisivitou. Software slouží pro výzkum, vývoj, zavádění a ladění nových technologických procesů.

Patička