Přejít k obsahu

NTC-ASW-17-006

Software LabIR ThermoStitch

  

Autoři:

 

Ing. CHMELÍK Tomáš (61930)

Ing. ŠVANTNER Michal Ph.D. (61930)

Ing. SKÁLA Jiří Ph.D. (61930)

 

Číslo projektu:

 

CENTEM+ LO1402

 

 

Abstrakt:

 

LabIR® ThermoStitch je software pro spojování termogramů. V mnoha případech při termovizním snímání měřený objekt z důvodů jeho velikosti, prostorových podmínek nebo nároků na rozlišení nelze zaznamenat jako jediný termovizní snímek. Z důvodů prezentace výsledků nebo následného zpracování je však požadavek na výstup ve formě jednoho snímku celého objektu. V takovém případě lze využít software LabIR® ThermoStitch. Teplotní pole objektu je standardním způsobem zaznamenáno do více snímků a tyto snímky lze pomocí softwaru LabIR® ThermoStitch spojit. K tomu software využívá různých nástrojů

pro práci s jednotlivými snímky a nabízí několik možností napojení termogramů. Výsledkem je plně radiometrický termografický soubor, který lze načíst a dále zpracovávat ve standardních softwarech pro práci s termogramy.

Patička