Přejít k obsahu

NTC-ASW-17-005

Software HDM Eval

  

Autoři:

 

Ing. SKÁLA Jiří Ph.D. (61930)

Ing. ŠVANTNER Michal Ph.D. (61930)

 

Číslo projektu:

CENTEM+ LO1402

 

Abstrakt:

 

HDM Eval je software pro vyhodnocení měření zbytkových napětí odvrtávací metodou. Software načítá data (uvolněné deformace a doplňující informace) ze souboru. Informace o měření je možné upravovat,nastavit parametry vyhodnocení a vyhodnotit zbytková napětí. Program poskytuje nástroje pro zpracování změřených uvolněných deformací – aproximace, oříznutí, interpolace s volbou kroku včetně progresivního. Vyhodnocení zbytkových napětí je možné metodou Ekvivalentních uniformních napětí a Integrální metodou. Obě metody mohou využívat kalibrační koeficienty definované normami ASTM E837-08 nebo ASTM E837-13a nebo kalibrační koeficienty NTC-001 stanovené numerickou simulací v centru Nové technologie – výzkumné centrum, Západočeská univerzita v Plzni.

Patička