Přejít k obsahu

NTC-ASW-15-005

Software moduly pro numerické simulace filtračních zařízení
a jejich komponent 

Autoři:

Ing. Jan Sedláček, Ph.D. (61200)
Ing. Richard Matas, Ph.D. (61200)
Ing. Petr Kovařík, Ph.D. (61200)
Ing. David Lávička, Ph.D. (61200) 

Číslo projektu:

TAČR CK TE01020036

Popis:

Výsledek zahrnuje uživatelské moduly pro numerické simulace procesů elektrického odlučování a pro zahrnutí vlivu
konstrukčních prvků pro řízení toku vzdušiny či spalin filtračním zařízením. Moduly umožňují simulace dílčích fyzikálních
procesů a sledování vlivu provozních parametrů zahrnutých ve výpočetních algoritmech. Moduly rozšiřují možnosti
numerické CFD analýzy zařízení.


Popis

Patička