Přejít k obsahu

NTC-ASW-15-004

Software pro CFD výpočet a následnou analýzu dynamického
namáhání ventilátoru a spalinovodu

Autoři:

Ing. Jan Sedláček, Ph.D. (61200)
Ing. Richard Matas, Ph.D. (61200)
Ing. Josef Študent (61200)
Ing. Václav Čibera (61200)

Číslo projektu:

TAČR CK TE01020036

Popis:

Technická zpráva popisuje vytvořený software pro simulaci odvodu spalin pomocí spalinového ventilátoru a spalinovodu.
Software je souborem skriptů a zdrojových kódů, které umožňují numerické simulace vlastností proudového pole
spalinového ventilátoru, pevnostní a modální analýzu rotoru spalinového ventilátoru a pevnostní a modální analýzu
spalinovodu. Generování geometrií, tvorba výpočetních sítí a výpočet vlastností proudového pole je v rámci skriptů
realizováno pomocí programů pro simulaci proudění OpenFOAM a OpenFOAM Extended Project. Pevnostní a modální
analýza je vytvořenými skripty realizována pomocí výpočetního programu Elmer. Skripty jsou odladěny pro linuxové
prostředí založené na distribuci Debian (Debian, Ubuntu, Linux Mint, atd.)


Popis

Patička