Přejít k obsahu

NTC-ASW-15-003

Optimalizace funkce obnovitelných zdrojů elektrické energie
na bázi palivových článků, akumulátorů a FV panelů pro malé
výkony

Autor:

Ing. Pavel Novotný (61920)

Číslo projektu:

CZ.1.05/2.1.00/03.0088
CENTEM PLUS (LO1402)

Popis:

Software slouží k výpočtu řídící strategie v závislosti na zadané spotřebě a produkci, zobrazení výsledných grafů a k
numerickým experimentům. Optimalizované řízení není závislé na žádné pevné strategii, a tedy je možné optimalizovat
pořizovací cenu a parametry systému.

Popis

Patička