Přejít k obsahu

NTC-ASW-15-002

Systém monitorování, vyhodnocování a varování

Autoři:

Ing. David Tolar (61900)
Bc. Renata Bischofová (61300)

Číslo projektu:

TD020094

Popis:

Jedná se o autorizovaný software na bázi webového rozhraní, který z implementovaného zařízení monitoruje,
shromažďuje a vyhodnocuje biometrické parametry (teplota, změna zrychlení). Sledované parametry jsou nastaveny tak,
aby byla při překročení zadaných hodnot spuštěna výstražná signalizace a kontaktován odborný personál.

Popis

Patička