Přejít k obsahu

NTC-ASW-15-001

Software pro pokročilé termografické měření

Autoři:

Ing. Jiří Skála, Ph.D. (CT3)
doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. (CT3) 

Číslo projektu:

CENTEM CZ.1.05/2.1.00/03.0088
CENTEM+ (LO1402)
ZČU POSTDOC-15

Popis:

Při měření teplot termovizní kamerou hraje důležitou roli emisivita měřeného materiálu. Měření teploty objektů s
neznámou emisivitou tak představuje problém. Vyvinutý software umožňuje emisivitu určit dvěma způsoby. Prvním je
použití termografické barvy se známou emisivitou, která se nanese na část měřeného tělesa. Za předpokladu, že těleso
má homogenní teplotu, software stanoví emisivitu nenabarvené části. Druhý způsob používá dodatečné kontaktní
měřidlo teploty. Ze známé teploty části tělesa je vypočtena emisivita. Termovizní kamera pak může správně měřit
teplotní pole celého objektu. Výpočet emisivity je v obou případech prováděn v reálném čase, což umožňuje přesné
měření termovizní kamerou i za měnících se podmínek, např. při teplotně závislé emisivitě.

Popis

Patička