Přejít k obsahu

NTC-ASW-13-005

Provozní charakteristiky PEMFC - v 0.1

 

Autoři:

Ing. Pavel Novotný, 61920

Prof. Ing. František Maršík, DrSc., 61920

PhDr. Martin Tomáš, Ph.D., 61920


Číslo projektu:

CENTEM CZ.1.05/2.1.00/03.0088

 

Abstrakt:

Software slouží k zobrazování základních provozních charakteristik (volt-ampérová charakteristika, výkonová křivka, účinnost) vodíkového palivového článku s polymerní elektrolytickou membránou (dále PEMFC). Software po načtení dat naměřených dat na reálném PEMFC provede převody naměřených veličin, základní výpočty a určí účinnost odpovídající maximálnímu výkonu analyzovaného PEMFC. 

 
 

Tento software může být využíván v souladu s licenčními podmínkami, které získáte na hyncik@ntc.zcu.cz.

Patička