Přejít k obsahu

NTC-ASW-13-003

Software pro škálování modelu člověka ve vazbě na VE

 

Autoři:

Ing. Hana Čechová, Ph.D., 61300

Ing. Václav Kleisner, Ph.D., MECAS ESI s.r.o.

Ing. Luděk Hynčík, Ph.D., 61300

Ing. Luděk Kovář, Ph.D., MECAS ESI s.r.o.

 

Číslo projektu:

TA01031628

 

Abstrakt:

Software škáluje na základě antropometrické databáze referenční model lidského těla založený na otevřeném stromu tuhých těles. Tuhá tělesa na sebe vážou deformační segmenty. Deformací segmentů je zajištěna korektní biomechanická odezva lidského těla během zatížení. Model je základem pro škálované modely. Model je ověřen impaktními testy pro všechny základní segmenty na základě dostupných dat. Jedná se o validaci hlavy, krku, hrudníku, břicha, pánve, kolen a dokonce model umožňuje popisovat zlomeniny dlouhých kostí dolních končetin. Dále je model validován v prostředí crash testů a nárazu chodce. Tuhá tělesa jsou seskupena do antropometrických segmentů. Na základě daného věku a výšky je určen percentil, který dále určuje rozložení výšky mezi jednotlivé segmenty a jejich šířku (resp. obvod). Percentil také určuje hmotnost jednotlivých segmentů. Věk určuje ohebnost. Výška i hmotnost se dají měnit v závislosti na antropometrickém rozptylu. Na základě změny hmotnosti je možno změnit i objem jednotlivých segmentů. Software vytvořený ve skriptovacím jazyku Python vázaný na model VIRTHUMAN funguje jednak z příkazové řádky a jedna je zakomponován ve VE.

 
 
 

Tento software může být využíván v souladu s licenčními podmínkami, které získáte na hyncik@ntc.zcu.cz.

 

Patička