Přejít k obsahu

NTC-ASW-12-008

Software pro škálování segmentovaných modelů člověka

 

Autoři:

Ing. Hana Čechová, Ph.D., 61300

Ing. Luděk Hynčík, Ph.D., 61300

 

Číslo projektu:

TA01031628

 

Abstrakt:

 

Software škáluje na základě antropometrické databáze referenční model lidského těla založený na otevřeném stromu tuhých těles. Tuhá tělesa jsou seskupena do antropometrických segmentů. Na základě daného věku a výšky je určen percentil, který dále určuje rozložení výšky mezi jednotlivé segmenty a jejich šířku (resp. obvod). Percentil také určuje hmotnost jednotlivých segmentů. Momenty setrvačnosti se počítají automaticky na základě změny objemu jednotlivých segmentů. Věk také ovlivňuje ohebnost výsledného modelu. Software je vytvořen ve skriptovacím jazyku Python. Součástí software není referenční model.
 
 
 

Tento software může být využíván v souladu s licenčními podmínkami, které získáte na hyncik@ntc.zcu.cz.

Patička